Mantelzorg

We ijveren voor een betere combinatie van mantelzorg en betaald werk door o.a. een goed sociaal statuut voor de mantelzorger, flexibeler opnamemmogelijkheden van zorgverloven voor mantelzorg, een uitbreiding van de respijtzorg en de verhoging van de uitkeringen voor zorgverloven.

Pagina's