Voor de volledige privacyverklaring van Femma verwijzen wij naar www.femma.be/privacyverklaring
Specifiek voor deze website verwerken wij volgende persoonsgegevens:

De nieuwsbrief

Via deze website kunt u zich zelf inschrijven voor de nieuwsbrief Gericht op Evenwicht.  U kunt zich op elk moment uitschrijven.  Deze e-mailadressen worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan het versturen van de nieuwsbrief.

Giften via deze website

We bewaren uw gegevens die u opgaf bij een gift via deze website tot 5 jaar na de gift.

Iedereen van wie wij gegevens verzamelen, heeft recht op inzage en kopie, recht op aanpassing van de gegevens, recht op verwijderen of onmiddellijke stopzetting van de gegevens. Neem hiervoor contact op via gerichtopevenwicht@femma.be  

Verwerking

Het Femmapersoneel verwerkt uw gegevens en houdt ze up-to-date. Zij zijn door middel van hun contract en het arbeidsreglement gebonden aan de regels van de Europese Privacywetgeving. Zij verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.
Femma heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.