Over Eigen Mix  

Eigen Mix is een initiatief van Femma Wereldvrouwen. Wij willen dat iedereen de kans krijgt om het leven in een eigen, evenwichtige mix vorm te geven. Een mix die zorgt voor een evenwicht tussen wat je moet en wat je wil. Een beter evenwicht tussen werken, zorgen en vrije tijd.  

Naar een Eigen Mix  

Een evenwichtige mix ziet er voor iedereen anders uit. Toch zien wij een aantal maatschappelijke drempels die voor veel mensen een eigen evenwichtige mix bemoeilijken. We proberen allemaal ons werk, gezin, vrije tijd en eventuele engagementen te combineren. En hoe we het ook draaien of keren, die combinatiestress is vooral voor vrouwen enorm. Femma Wereldvrouwen stelt een aantal alternatieven voor om met z’n allen naar een evenwichtigere combinatie van werk, zorg en vrije tijd te evolueren.  

Lees er alles over in ons combinatiedossier 

Naar een kortere werkweek? 

Een van de grote strijdpunten van Femma Wereldvrouwen is de overgang naar een kortere werkweek. De realiteit toont het aan: een voltijdse werkweek van 38 uren of meer biedt te weinig ruimte om alle waardevolle aspecten in je leven naast werken een plaats te geven. Volgens onderzoek van Kind en Gezin functioneert ongeveer 40% van de gezinnen niet in een tweeverdieners-, maar in een ‘anderhalfverdienersmodel’, waarbij het bijna altijd de vrouw is die deeltijds gaat werken. Stereotiepe rolverdeling?   

Een kortere werkweek stelt ons in staat om onze eigen mix evenwichtiger in te delen. Met meer tijd en minder combinatiestress.  

In 2019 experimenteerden we voor de eerste keer met de 30-urenwerkweek. 

Ontdek hier de resultaten 

In 2022 gaan we over tot een structurele arbeidsduurvermindering. Wordt vervolgd dus… 

We delen graag onze expertise! 

Benieuwd om meer te weten te komen over de alternatieven die we voorstellen voor een betere eigen mix? Wil je weten hoe wij het experiment met de 30-urenwerkweek ervaren hebben en welke conclusies we meegenomen hebben in onze structurele arbeidsduurvermindering? We komen het graag vertellen. 

We zijn beschikbaar om het woord te voeren in debatten, lezingen of gastcolleges rond de thema’s combinatie van werk, zorg en vrijetijd, het nieuwe voltijds, gendergelijkheid en arbeid.  

Is het nieuwe voltijds iets voor jouw organisatie of bedrijf? 

Wij geven graag een eerste advies! Contacteer ilse.devooght@femma.be.  

 

 

Contact

Onze gegevens

Femma v.z.w.
Urbain Britsierslaan 5
1030 Brussel
Tel: 02 246 51 11
eigenmix@femma.be

Toon in Google Maps

 

BTW BE0410.339.989