Als ouderschap en zorg niet vrouwelijk zijn, waar wachten we dan nog op om hier wat aan te doen? Beleidsmakers, journalisten, vaders, moeders, leerkrachten … kijk in ´t eigen hert en onderzoek bij jezelf welke rol jij moeders en een vaders toebedeelt. Vind je echt dat zorgen en het ouderschap geen vrouwelijke plicht of privilege zijn, bestendig dan niet voortdurend het beeld van de zorgende moeder en de buitenhuis werkende vader. Blog Riet Ory

In de zeven standpunten die we hier op een rij zetten, botsen we nog te vaak op begrippen als: ‘stereotype beeldvorming, vastgeroeste gendertypering …’. Nu, anno 2019. Nog steeds. Terwijl we er al lang achter zijn dat ‘typisch vrouwelijk’ of ‘typisch mannelijk’ niet bestaat. En toch. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen. Nog steeds nemen vrouwen sneller ouderschaps- of ander zorgverlof op. En nog steeds werken vrouwen deeltijds, wordt de man aanzien als dè kostwinner en kleden we jongens in het blauw en meisjes in het roze.

De stereotype rolverdeling is zodanig ingebakken dat we er ons vaak niet van bewust zijn.

Femma ijvert voor een niet-stereotype beeldvorming van mannen en vrouwen

Femma stelt een en-en-beleid voor. We ijveren voor structurele maatregelen, zoals het verplicht vaderschapsverlof. Maar dat is niet genoeg. Doorbreek de vastgeroeste stereotypering door degelijke onderwijs- en sensibiliseringsacties.

  • Neem gendergelijkheid/het genderperspectief op in de onderwijsopleiding voor leerkrachten.
  • Besteed in de eindtermen van het basis-, secundair en hoger onderwijs aandacht aan roldoorbrekend onderwijs.
  • Zet in op sensibiliseringscampagnes. Maak gebruik van good practices.
  • Meet het veranderende gedragspatroon. Breng deze cijfers naar buiten en maak het zichtbaar.

Zelf kijken we elke dag in ‘t eigen ‘hert’. Als middenveldorganisatie geven we het goede voorbeeld. Wist je trouwens dat vrouwen bij Femma gemiddeld meer verdienen dan mannen? In een vijfde van de bedrijven is dat het geval. Hoopvol nieuws. We zijn op de goede weg. Maar toch, er is nog veel werk aan de winkel om de kloof de dichten.

Delen: