Voor velen volstaat het pensioen niet om er waardig van te leven. Voor vrouwen nog minder dan voor mannen omdat zij vaker deeltijds gaan werken om de combinatie met hun gezin en huishouden te regelen.

Pensioen

Ruim een op drie van de gepensioneerden leven onder de armoedegrens.

Het gemiddelde maandelijkse pensioenbedrag van een vrouwelijke werknemer is 882 euro en van een mannelijke werknemer 1181 euro. Ruim een op drie van de gepensioneerden leven onder de armoedegrens. In een rusthuis verblijven, kost gemiddeld 1.562 euro per maand. Voor velen volstaat het pensioen niet om er waardig van te leven. Voor vrouwen nog minder dan voor mannen omdat zij vaker deeltijds gaan werken om de combinatie met hun gezin en huishouden te regelen.

Om iedereen een waardig pensioen te geven is het nodig om de eerste pijler, die van de wettelijke pensioenen, fors te versterken. Met een degelijk minimumpensioen en welvaartsvaste pensioenbedragen. Met een onder- en een bovengrens zou een wettelijk pensioen zo’n 75% van je 25 best verdienende loopbaanjaren moeten bedragen, zeggen experten.

Daarnaast is het erg belangrijk om te kiezen voor een loopbaanmodel dat werkbaar is voor iedereen.

Daarnaast is het erg belangrijk om te kiezen voor een loopbaanmodel dat werkbaar is voor iedereen. Zo’n model verkleint dat de inkomens- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen èn houdt rekening met alle andere noodzakelijke en belangrijke taken, zoals je kinderen opvoeden, mantelzorg geven, vrijwilligerswerk verrichten en goed voor jezelf zorgen. Kortere werkweken, kwaliteitsvolle kinderopvang, en verlofstelsels die inzetten op een gelijke opname door mannen en vrouwen zijn belangrijke instrumenten om tot een evenwichtige combinatie te komen. En ze zorgen ervoor dat de inkomens- en  pensioenkloof tussen mannen en vrouwen verkleint of zelfs verdwijnt.

Delen: