Begin oktober vindt de week van de kinderopvang plaats. Jammer genoeg zien vele kinderbegeleiders weinig reden tot vieren. Ze zijn vooral bezorgd over de kwaliteit van de kinderopvang en vragen aan de Vlaamse Overheid meer ondersteuning.

Femma Wereldvrouwen deelt hun zorgen en ondersteunt de acties van de sector. Want kinderopvang is samen met geboorteverlof en ouderschapsverlof een onmisbare schakel om werk, gezin en vrije tijd kwaliteitsvol te combineren. Daarom ondertekenden we volgend opiniestuk (De Standaard, 21/09/2022) van de actiegroep Crisiskabinet Kinderopvang:

De malaise in de kinderopvang is tot het kookpunt gestegen. Kinderbegeleiders geven aan dat ze amper de basiszorgtaken kunnen uitvoeren. Voor hun cruciale pedagogische taak is er amper marge of energie. De werkomstandigheden zijn op veel plekken zo precair geworden dat steeds meer mensen uitvallen of opgeven. Leidinggevenden moeten elke dag puzzelen, capaciteit terugschroeven of zelfs definitief sluiten. Vaker en vaker krijgen ouders te horen dat hun peuter een dag niet kan komen of dat hun baby volgend jaar geen plaats zal hebben.

 

Vlaanderen is een van de regio's die het vroegst en het intensiefst gebruikmaken van crèches en onthaalouders. Toch wordt hier per kind beduidend minder geïnvesteerd dan elders. Jarenlang werd geprobeerd het aloude tekort aan plaatsen op de goedkoopst mogelijke manier op te lossen. De meeste afgestudeerde kinderbegeleiders starten niet in de crèche en de lijst met openstaande vacatures blijft dagelijks aantikken. Kan dat verbazen? Hoe bouw je aan je leven als je soms amper 1.500 euro bruto per maand krijgt? Hoe kun je de job doen waarvoor je studeerde en met hart en ziel voor koos, als je voor negen kinderen tegelijk moet zorgen?

 

Druppels op een hete plaat

 

De problemen in de kinderopvang domineerden dit jaar de media. In de onderzoeks- en parlementaire commissie lijstten werknemers, leidinggevenden, experts en ouders structurele problemen op. De radiostilte sindsdien is verontrustend. De Vlaamse regering investeert 1,7 miljoen euro in een nieuw online meldingssysteem, maar prioritaire aandacht voor wat mensen op de vloer echt nodig hebben, blijft uit. In de voorbije week gingen ballonnetjes op om de kindnorm te verlagen bij de baby's en in te zetten op zij-instromers. Zonder stevige investeringen en ambitieuze maatregelen zijn dat druppels op een hete plaat.

 

Kwalitatieve kinderopvang is onmisbaar voor baby's in de eerste 1.000 dagen. In plaats van concrete voorstellen uit te werken die ook leidinggevenden ondersteunen, schrijft Kind & Gezin een kader uit voor ouders die zelf een noodcrèche willen opstarten. Weinig ouders zijn de lockdown vergeten en de onmogelijke combinatie van betaald werk en preteaching. Is het de bedoeling om onze gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kleinsten zodanig te privatiseren dat ze weer in moeders schoot belanden?

 

Toegankelijke kinderopvang is onmisbaar als we vrouwen niet opnieuw aan de haard willen. Onderzoek toont keer op keer dat als externe hulp wegvalt, het vooral moeders zijn die de lasten dragen, loopbaankansen en financiële zekerheid verliezen. Ook in gezinnen waar de zorg gelijk verdeeld wordt, is ouderschapsverlof opnemen tegen een fractie van je loon onder dit economisch gesternte voor velen uit den boze. Crèches en onthaalouders zijn cruciale schakels in het vangnet voor alleenstaande ouders en de pijlsnel groeiende groep van gezinnen in armoede.

 

Kinderopvang is niet alleen voor jonge gezinnen onmisbaar. Elk bedrijf, elke zelfstandige, elke organisatie, alle werkgevers die een beroep doen op de werkkracht van jonge ouders leunen op de arbeid van kinderbegeleiders. Die hebben een van de essentieelste jobs: ze maken elke dag opnieuw al het andere werk en daarmee ook onze welvaart en toekomst mogelijk.

 

Als ouders, academici, feministen, werkgevers, syndicalisten en burgers maken we ons ernstig zorgen. De problemen in de sector zijn structureel, evenredige investeringen dulden geen uitstel meer. Waar blijft de sense of urgency bij de Vlaamse regering? Zet het gevraagde marshallplan in de steigers in samenspraak met de sector. Trek de investering per kind op. Verhoog de lonen en verbeter de arbeidsvoorwaarden van medewerkers en leidinggevenden. Omkader zij-instromers beter. Verbeter de opleiding en doorgroeimogelijkheden. Red onze kinderopvang. Nu.

Ook jij kan je steentje bijdragen door :

  • De petitie van #1000eerstedagen te ondertekenen. Daarin pleiten ze voor een Marshallplan voor kwalitatieve kinderopvang. Ze willen erkenning van het pedagogisch belang van de 1000 eerste dagen en structurele veranderingen en investeringen in de kinderopvang, vertrekkend vanuit de noden van het kind en de ouder.
  • Deel te nemen aan één van de acties op 5 oktober 2022. Professionals uit de kinderopvang, ouders en sympathisanten komen samen om hun eisen kracht bij te zetten.
    • 16u in het Gaucheretpark te Schaarbeek.
    • 18u aan de stadshal in Gent
    • 18u op het Ladeuzeplein in Leuven
Delen: