‘Waarom heb je dit jaar dan geen maand ouderschapsverlof opgenomen?’, hoor ik u denken. Omdat ik er dit jaar geen financiële kater meer aan over wil houden. Als werknemer met een 4/5-contract kreeg ik een uitkering van een luttele 549 euro, daarmee kon ik mijn deel van de hypotheek van ons huis nog niet eens betalen, laat staan alle andere kosten.’ Lobke Gielkens op Femma.be

‘Een man die die vaderschaps- en ouderschapsverlof opneemt, wordt gezien als iemand die niet graag en niet hard werkt.’ Thomas in De Standaard

Lobke en Thomas raken hier aan de kern van het probleem.

Het huidige systeem van ouderschapverlof is niet aangepast aan hedendaagse noden. Het bevestigt de stereotype beeldvorming: de vrouw zorgt voor de kinderen, de man voor brood op de plank. En wie is hier het kind van de rekening? Juist, het kind. Uit een belangrijk UNICEF-rapport blijkt dat baby’s tijdens het eerste levensjaar best bij één van de ouders blijven.

Waarom kan dit niet? Of waarom is het altijd de vrouw die de zorg opneemt?

Vergoeding ouderschapverlof is te laag

Lobke neemt haar ouderschapsverlof niet op omdat het financieel niet haalbaar is. De uitkering is te laag. Gevolg? De laagste inkomens maken hier geen gebruik van. Zij die er eigenlijk het meest behoefte aan hebben. Bovendien wordt meestal de partner met het laagste inkomen gepusht om dit verlof op te nemen. In veel gevallen: de vrouw.

Ouderschapsverlof is te kort

Thomas wil graag de zorg van zijn pasgeboren kind op zich nemen. Pech, perceptie en een negatieve werkgever zitten deze wens in de weg. Het zou nochtans best kunnen. Kijk maar naar voorbeelden uit het buitenland. In Portugal bijvoorbeeld krijgen ouders bovenop de vijf maanden ouderschapverlof van de moeder, een bonusmaand als vaders minimum een maand opnemen, los van de moeders.

Femma ijvert voor betere organisatie van het ouderschapsverlof

Onze eis is tweeledig: verhoog de ouderschapsvergoeding en koppel er een genderbonus aan. Alleen op die manier genereer je ouderlijke zorg, én creëer je gendergelijkheid. Twee keer gewonnen, dus.

  • Naar een hogere en betere vergoeding

Krik de vergoeding op tot 82% van het brutoloon, met een ondergrens voor de laagste inkomens en een plafond voor de hoogste. Breid het recht op ouderschap uit voor zelfstandigen en werkzoekenden.

  • Koppel een genderbonus aan de ouderschapsvergoeding

Waarom een genderbonus? Omdat je op die manier de zorg voor de baby evenwichtig verdeelt tussen vaders en moeders. Bovendien is dit een oplossing om de periode van een jaar die UNICEF aanbeveelt, te overbruggen.

We ijveren voor een transparant systeem. Alle moeders krijgen als standaardoptie vijf maanden ouderschapsverlof, aansluitend op hun geboorteverlof. Zo zijn ze acht maanden bij hun baby. Vaders en meeouders krijgen als standaardoptie hun ouderschapsverlof aansluitend op dat van de moeders. Zij zorgen vanaf de achtste maand voor de baby.

Waarom ‘bonus’? Ouders krijgen hier enkel recht op als de vader zijn aandeel opneemt. Dat moedigt vaders aan hun ouderschapsverlof op te nemen. Bovendien staan ze zo sterker in hun schoenen tegenover werkgevers.

Delen: