Vaders die meer tijd willen doorbrengen met hun gezin stoten nog te veel op onbegrip en discriminatie. Dat blijkt uit de berichtgeving van De Standaard (2/10). Twee vaders, Frederic en Roel, getuigen hoe ze bijvoorbeeld geen ouderschapsverlof mochten opnemen van hun werkgever of het moeilijk vonden om als man een vier vijfde job te vinden. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Frederic en Roel zijn geen alleenstaande gevallen. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen berichtte reeds in 2010 dat 44,6% van de vaders die het vaderschapsverlof onvolledig of niet opnamen dit deden omwille van het werk of de werkgever. Omdat men het niet wilde toekennen, omdat men dacht dat het zou worden geweigerd, of omdat het niet de gewoonte was binnen het bedrijf of de organisatie.
Geschat wordt dat tussen de 20% -15% van de vaders die recht hebben op vaderschapsverlof het daadwerkelijk niet opnemen. Zij die hun recht wel gebruiken, nemen gemiddeld 6,85 dagen op.

Juridische bescherming

Niet alleen kunnen vaders die zorgverlof willen opnemen op minder begrip rekenen dan moeders, ze blijken juridisch ook minder beschermd te zijn. In België zijn werknemers die ouderschapsverlof aanvragen of opnemen beschermd tegen ontslag, maar bijvoorbeeld niet tegen het weigeren van promotie of pestgedrag. Vrouwen kunnen zich in geval van discriminatie beroepen op de genderwet die discriminatie veroordeelt op basis van ‘zwangerschap’, ‘bevalling’ en ‘moederschap’. Voor vaders is er geen dergelijke bescherming. Naar aanleiding daarvan roept het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op om ‘ouderschap’ tot grond van discriminatie te maken.

Zorgverloven hervormen

Die juridische bescherming is uiteraard nodig. Aansluitend dienen we vooral te voorkomen dat vaders nog gediscrimineerd worden. Dat vraagt een mentaliteitswijziging in de samenleving en op de werkvloer. Het moet vanzelfsprekend worden dat werkende vaders naast hun werk ook voldoende tijd willen besteden aan hun gezin. Een aantal ingrepen in de zorgverloven kan daar volgens ons toe bijdragen.

Verplicht geboorteverlof van 20 dagen.

Een verplichting van het geboorteverlof bevrijdt vaders van de druk vanwege hun werkgever of werkomgeving om het verlof niet of onvolledig op te nemen. Aansluitend stellen we een uitbreiding voor tot 20 dagen en moeten meer vaders er recht op krijgen. Zo erkennen we als maatschappij de gedeelde zorgverantwoordelijkheid van vaders en moeders en komen we tegemoet aan de stijgende vraag van vaders om uitbreiding.

Beter vergoed ouderschapsverlof.

Mannen nemen 32% van het ouderschapsverlof voor hun rekening. Om meer mannen de kans te geven of te stimuleren om ouderschapsverlof op te nemen stellen we twee maatregelen voor. Ten eerste krijgen koppels bij wie beide partners hun vier maanden ouderschapsverlof hebben opgenomen, een bonusmaand per partner. Ten tweede moet ook de uitkering omhoog, dit kan forfaitair of door het te koppelen aan het inkomen, zoals het geboorteverlof.

Good practices

Bedrijven die vaders discrimineren, schieten zichzelf in de voet. Ofwel zitten ze met ongelukige werknemers, ofwel, zoals bij Frederic en Roel het geval was, verlaat het talent hun bedrijf. Gelukkig zijn er ook heel wat good practices. Zoals Microsoft die het geboorteverlof voor vaders en meemoeders uitbreidde tot zes weken. Of de oproep van Claudia Poels, Senior vice president human resources bij Telenet, om als bedrijf meer aandacht te hebben voor de noden van vaders.

 

Bekijk hier ook de videoreportage van Sofie Peeters over vaderschapsdiscriminatie. Deze kwam mede tot stand dankzij de input van Femma.

Delen: