2022 wordt een boeiend jaar voor iedereen met interesse in de kortere werkweek. In verschillende landen staan experimenten gepland: Het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Schotland Canada, Nieuw Zeeland, Ierland, Spanje, …

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Begin juni stappen meer dan 60 bedrijven en organisaties in het Verenigd Koninkrijk over op de 4-dagenwerkweek. Met meer dan 3.000 betrokken werknemers, wordt het één van de grootste experimenten met de kortere werkweek. Bijna gelijktijdig experimenteren een 38-tal bedrijven in de Verenigde Staten. Bedoeling is dat de werknemers overstappen van een 40-urenwerkweek naar een 32-urenwerkweek en dit met behoud van loon.

De deelnemende bedrijven zijn allen private bedrijven die hiervoor geen steun ontvangen van de overheid. Binnen het experiment kunnen ze echter wel op ondersteuning rekenen van de initiatiefnemers 4dayWorkweek. Zo krijgen de deelnemers toegang tot workshops en een mentor die hen moet voorbereiden op de overstap naar een kortere werkweek. De organisaties zullen ook samenwerken met de universiteiten van Oxford, Cambridge en Boston om indicatoren te ontwikkelen die het welzijn van de werknemers en de productiviteit meten. Daarnaast zullen de universiteiten ook de impact van de kortere werkweek op het milieu en gendergelijkheid onderzoeken.

 Voorlopig zal het experiment zes maand duren. Maar verschillende bedrijfsleiders zijn bereid het te verlengen indien het succesvol blijkt.

Spanje en Schotland: met overheidssteun

Ook in Valencia en in Schotland staan experimenten met de kortere werkweek op de agenda. In tegenstelling tot die in de UK en VS, zal de lokale overheid bedrijven financieel ondersteunen om de overstap te maken van de 40-urenwerkweek naar de 32-urenwerkweek. De Valenciaanse overheid voorziet een subsidiepot van ongeveer 4 miljoen euro en belooft het eerste jaar 5.492,19 euro steun per werknemer, 2.746,10 euro in het tweede jaar en 1.373,05 euro in het derde jaar. Hier staat wel tegenover dat het bedrijf op voorhand een sociale overeenkomst sluit met de werknemers en er een plan wordt opgesteld om de daling in werkuren op te vangen. Er zullen zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven geselecteerd worden.

In Schotland zal de overheid ongeveer 11,8 miljoen euro vrijmaken om bedrijven te ondersteunen. De concrete uitwerking wordt later dit jaar bekend gemaakt.

België?

Daarnaast staan nog in heel wat andere landen en regio’s experimenten gepland: Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Israël, Ierland. België staat voorlopig niet in dat rijtje. In 2019 experimenteerden we bij Femma Wereldvrouwen zelf gedurende een jaar met de 30-urenwerkweek. We delen geregeld onze inzichten bij andere organisaties in de hoop hen te inspireren. Terzelfdertijd lobbyen we bij de Federale Overheid om de drempels voor bedrijven zo laag mogelijk te maken door bijvoorbeeld zelf een ondersteuningsfonds te voorzien (door heroriëntering RSZ bijdragevermindering voor collectieve arbeidsduurvermindering). Zodra we meer nieuws hebben, lees je het hier eerst. 

 

Bronnen:

http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/3383061/la-generalitat-ofrecera-ayudas-de-hasta-9000-/

https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11763964/05/22/El-Gobierno-valenciano-dara-ayudas-de-9000-euros-por-trabajador-para-las-32-horas-semanales.html

https://www.4dayweek.com/

Delen: