Het verkiezingsdebat draait op volle toeren. Tijd om de partijprogramma’s onder de loep te nemen en te kijken hoe deze rijmen met onze zeven voorstellen voor meer evenwicht tussen vrije tijd, zorgen en werken.

We trappen de spits af met ons voorstel rond vaderschapsverlof.

Elke vader heeft automatisch recht op twintig dagen vaderschapsverlof

Dit is wat de partijen daar over te zeggen hebben.

CD&V

“We pleiten ervoor de tien dagen vaderschap- en meeouderverlof verplicht te maken, zodat elke ouder zorg voor het kind kan opnemen. Daarbovenop willen we een facultatieve uitbreiding van het vaderschap- en meeouderverlof met vijf dagen.” (Programma CD&V)

“Voor zelfstandigen wil CD&V een recht op tien dagen vrij te nemen geboorteverlof.” (Bevraging Gezinsbond)

Groen

“Het vaderschapsverlof voor werknemers breiden we uit van tien naar vijftien verplicht op te nemen dagen.” (Programma Groen)

“Omdat ieder kind recht heeft op evenveel aandacht en tijd van zijn ouders willen we deze verlofsystemen uitwerken  voor àlle ouders: zelfstandigen of werknemers, pleeg-, adoptie- en meeouders (holebi’s).” (Bevraging Gezinsbond)

NVA

Geen vermelding in het partijprogramma.

Antwoord op stelling ( www.stemwijzer.be) “het geboorteverlof moet uitgebreid worden”. “ EERDER ONEENS. Vaderschapsverlof wordt nu te weinig opgenomen, dat kunnen we stimuleren. De N-VA wil dat ouders zelf kunnen kiezen wanneer ze hun zogenoemde thematisch verlof (zoals ouderschapsverlof) opnemen en dit flexibeler maken.”

Open VLD

“We nemen extra maatregelen zodat de combinatie tussen werk en gezin gemakkelijker wordt en ook vaders meer tijd kunnen besteden aan de zorg voor de kinderen. We trekken het vaderschapsverlof op van tien naar twintig dagen.” (Programma Open Vld)

PVDA

“We breiden het vaderschapsverlof uit tot dezelfde duur als het moederschapsverlof (15 weken). Automatisch en voor 100% betaald door de werkgever.” (Programma PVDA)

sp.a

“De tien dagen die papa’s of mee-ouders krijgen rond de geboorte noemen we het geboorteverlof en maken we verplicht. Partners hebben tijdens die 10 dagen recht op 100% van hun loon. Ook zelfstandigen hebben recht op 10 dagen geboorteverlof. Deze 10 dagen breiden we stapsgewijs uit naar 20 dagen.” (Programma sp.a)

Vlaams Belang

Geen vermelding in het partijprogramma

Antwoord op stelling (www.stemwijzer.be) “het geboorteverlof moet uitgebreid worden”. “EERDER EENS. In de eerste plaats dient het moederschapsverlof uitgebreid te worden. Ook een uitbreiding van het vaderschapsverlof is echter wenselijk, zodat vaders meer tijd krijgen om samen met baby en mama door te brengen.”

Samenvatting standpunten

Delen: