Op het moment dat steeds meer ouders de crisis in de kinderopvang beginnen te voelen en wanhopig op zoek zijn naar een kwaliteitsvollere combinatie van werk en gezin, beslist regering De Croo om te besparen op het tijdskrediet met motief zorg. 

Daarmee holt ze het stelsel nog wat verder uit. Het is namelijk de zoveelste besparingsoperatie van de afgelopen jaren in het tijdskredietstelsel. Een korte opfrissing.In 2015 werd het tijdskrediet zonder motief afgeschaft. Het werd valselijk geframed als een tijdskrediet voor wereldreizen terwijl het in realiteit een zorgverlof was dat grotendeels halftijds of in een 1/5de formule werd opgenomen. In 2017 verlengde de toenmalige regering het tijdskrediet met motief zorg van 36 naar 51 maanden. Tegelijkertijd verlaagde ze de uitkering voor de werknemers in het geval van een vol- of een halftijdse opname.  Nu brengt de regering- De Croo het tijdskrediet met motief zorg van 51 naar 48 maanden en verstrengt ze de opname ervan. Wie dit krediet wil gebruiken om te zorgen voor een kind, kan dit maar doen tot het kind 5 jaar is (en geen 8 zoals nu het geval is). Als we alle wijzigingen van de afgelopen jaren in rekening nemen dan zien we dat het beleid rond het tijdskrediet vooral gevoerd wordt vanuit een besparingslogica terwijl de regeerakkoorden het stelselmatig hebben over het makkelijker maken van de combinatie werk en gezin. Dat doe je niet door te besparen.

Er valt veel commentaar te leveren op het tijdskrediet voor zorg. Voor veel mensen is het financieel onmogelijk om er gebruik van te maken, wegens te lage uitkeringen en de strenge opname-eisen. Het wordt grotendeels door vrouwen opgenomen en stimuleert de opname van zorg door mannen dus niet. En bij een voltijdse opname van 51 maanden zorgt het voor een wel erg lange afwezigheid op je werk, wat de terugkeer naar het werk er niet makkelijker op maakt. Bij Femma Wereldvrouwen zijn we er dus ook koele minnaars van, zij het om andere redenen dan – deze keer- de regering- De Croo.

Als de ploeg-De Croo de combinatie werk en gezin makkelijker wil maken, dan heeft ze een strategie uit te werken. Een strategie die uitgaat van het belang van zorg, die zowel mannen als vrouwen stimuleert om zorg op te nemen èn die de ambitie heeft dat iedereen – ook mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie- de combinatie van werk en gezin kwaliteitsvol kunnen beleven.

Als we het regeerakkoord mogen geloven, staat de harmonisering van de verlofstelsels nog deze legislatuur op de agenda. Laten we hopen dat de regering De Croo deze gelegenheid ook aangrijpt om mensen daadwerkelijk te ondersteunen in hun combinatie werk, zorg en vrije tijd. En er niet opnieuw een zoveelste besparingsoperatie van maakt. Put your money where your mouth is!

Delen: