De kortere werkweek. Je vindt haar in een rusthuis, een garage, een consultancybedrijf, bij chemiemultinationals, in de non profitsector en in Frankrijk. In allerlei vormen en maten: in een zesurenwerkdag of in een vier vijfdeformule, in 30, 33 of 35 uren per week.  Als experiment of als langlopende praktijk.

De jobtevredenheid en welzijn namen toe, de ziektedagen namen af. De productiviteit en kosten bleven dezelfde.

Mensen voelen zich in kortere werkweken energieker en gelukkiger. Ze kunnen zich beter concentreren en maken minder fouten. Hun werk-privécombinatie gaat er gevoelig op vooruit. Ook de bedrijven doen er hun voordeel mee. Ze vinden makkelijker personeel en het personeel blijft er ook langer aan de slag. De productiviteit stijgt en de winst ook. Die winst neemt – al naargelang het soort werk natuurlijk-  verschillende vormen aan.

Inspirerende voorbeelden vind je in:

Zweden

In een Toyota Service Center werken ze sinds 2002 30 uren per week in een zesurenwerkdag. De werknemers doen dit met behoud van hun 40-urenloon.  Dankzij de zesurenwerkdag zijn ze energieker en minder gestresseerd. En maken ze minder fouten. Gecombineerd met de invoering van 2 shiften zorgt de 30-urenwerkweek voor een stijging van de bedrijfswinst met 25%.  Meer lezen?

In het rusthuis Svartedalen onderzocht de stad Goteborg gedurende twee jaar (2015-2016) de effecten van de zesurenwerkdag met behoud van loon. De verpleegkundigen werden minder ziek en ze voelden zich veel energieker. Hun jobtevredenheid en hun werk-privécombinatie gingen er fors op vooruit.  De rusthuisbewoners rapporteerden een hogere kwaliteit van zorg.  Goteborg investeerde 12,5 miljoen Zweedse kronen (1,2 miljoen euro) in het experiment. Met die investering kon het rusthuis 15 mensen aanwerven. Dit laatste spaarde de staat Zweden zo’n 6 miljoen Zweedse kronen (580.000 euro) aan werkloosheidsuitkeringen uit.  Of minder werken ook langer doet werken, kan je met een actieonderzoek van 2 jaar natuurlijk niet meten. Dit zou de staatskas nog meer winst kunnen opleveren: als mensen langer werken, hoeven er immers minder pensioenen uitbetaald te worden.  Meer lezen?

Ijsland

De stad Reykjavic startte in maart 2015 met kortere werkweken bij 300 werknemers in 8 stedelijke diensten. De werknemers werkten vier tot vijf uur per week minder. De jobtevredenheid en welzijn namen toe, de ziektedagen namen af. De productiviteit en kosten bleven dezelfde. Het succes motiveerde het stadsbestuur om het experiment verder te zetten en uit te breiden tot 2.200 van de 8.500 werknemers.

Frankrijk

In 1999 voerde de regering de 35-urenwerkweek in. De kortere werkweek creëerde minstens 350.000 banen aan een bijzonder lage kostprijs voor overheid. Ze leidde eveneens tot een betere work-life balance en tastte de concurrentiekracht van de Franse ondernemingen niet. Dat concludeerde een Franse parlementaire commissie die de maatregel evalueerde. Meer lezen?

Expertiment 30-urenweek Göteborg | Interview VRT-journaal 4 januari 2017

Meer lezen over evenwichtig combineren en kortere werkweken? Hier kun je ons volledig dossier rond combinatie arbeid en zorg aankopen.

Delen: