De kinderopvangsector is het beu. Elke dag geven duizenden kinderverzorgenden het beste van zichzelf. Ze willen kwalitatieve kinderopvang aanbieden, maar vinden dat steeds moeilijker. Ze vragen aan de Vlaamse regering om een actieplan uit te werken voor kwaliteitsvolle kinderopvang. Femma Wereldvrouwen ondersteunt de oproep van de kinderopvangsector.

Kwaliteitsvolle kinderopvang is in de eerste plaats ontzettend belangrijk voor de kinderen zelf. Kinderopvang is complementair aan de opvoeding van de ouders en biedt kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid. Ze stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er andere kinderen en leren van jongs af aan respectvol met elkaar om te gaan. 

Kinderopvang is ook een onmisbare schakel voor gezinnen om werk, of de zoektocht naar werk  kwaliteitsvol te combineren met de zorg voor kinderen. Het gebrek aan betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang zorgt voor veel stress en maakt dat ouders niet of deeltijds betaald werken. Een gebrek aan kwaliteitsvolle kinderopvang houdt de genderkloof op de arbeidsmarkt mee in stand, omdat vrouwen dan sneller de zorg voor kinderen op zich nemen.

Principes actieplan

Het actieplan moet volgens de kinderopvangsector vertrekken van volgende principes:

  • Trek de kaart van het kind: de manier waarop we kinderopvang vormgeven moet steeds vertrekken vanuit het belang van het kind.
  • Kinderopvang als professionele en kwaliteitsvolle sector: Alle kinderopvanginitiatieven moeten kwaliteitsvolle en professionele zorg kunnen aanbieden. De Vlaamse regering dient daarin haar verantwoordelijkheid op te nemen.
  • Organiseer kinderopvang vanuit een maximale ouderbetrokkenheid: De betrokkenheid tussen kinderopvang en ouders moet zo groot mogelijk zijn.
  • De economische, pedagogische en sociale functie van kinderopvang zijn gelijkwaardig. Vandaag wordt kinderopvang nog te vaak gezien als louter opvang zodat de ouders kunnen gaan werken. Het is belangrijk om ook de pedagogische en sociale functie te realiseren en zichtbaar te maken.

7 eisen van de sector

Om dat te realiseren stellen ze volgende 7 maatregelen voor:

1.  Verlaag de kind-begeleiderratio naar 1 kinderbegeleider per 5 kinderen en voorzie de mogelijkheid tot differentiatie (volgens leeftijd, ondersteuningsnoden). Momenteel mag een kinderbegeleider in Vlaanderen voor 8 of 9 baby’s en peuters tegelijk zorgen. Dat zorgt voor een heel hoge werkdruk bij de begeleiders en maakt dat ze te weinig tijd hebben om kwalitatief met de kinderen bezig te zijn.

2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren.

3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon-en arbeidsvoorwaarden.

4. Zet in op de uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus.

5. Stimuleer keuzevrijheid door voldoende, toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand aanbod.

6. Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden.

7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit, evalueer MEMoQ en open het debat rond inspectie.

Onderteken de petitie of voer actie op 1 april!

Je kan de kinderopvangsector een hart onder de riem steken door de petitie voor een actieplan te ondertekenen en deel te nemen aan de actie op 1 april in het Gaucheretpark aan het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De actie loopt van 10u tot 11u. Praktische info vind je hier.

Bronnen:

-  https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/consortium-legt-7-actiepunten-kinderopvang-op-tafel

- https://www.facebook.com/De1000eerstedagen

- www.wittewoede.be/1-april-actie-voor-een-marshallplan-voor-de-kinderopvang

Delen: