“‘Wanneer vrouwen ouderschapsverlof vragen, wordt dat nooit in vraag gesteld’, getuigt Philippe. ‘Maar een man die vaderschaps- en ouderschapsverlof opneemt, wordt gezien als iemand die niet graag en niet hard werkt’, zegt Thomas. En Boris vertelt dat ouderschapsverlof aanvragen het einde van zijn carrière zou betekenen.”  De Standaard, 27.04.2016

De getuigenissen van Philippe, Thomas en Boris zijn niet uniek.

Een op de zeven vaders neemt de wettelijke tien dagen vaderschapsverlof niet op. Hoe komt dat? En belangrijker, welke kansen laten we hier als maatschappij liggen?

Wel willen maar niet durven

Vastgeroeste gendertypering staat de wens van vaders om meer zorg op te nemen, vaak in de weg. Het stereotype beeld van de man als kostwinner overheerst nog steeds.

10% van de mannen die hun vaderschapsverlof opnemen, ervaart problemen op het werk. Dit blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Vaak durven ze hun verlof niet aan te vragen uit schrik voor negatieve reacties van de werkgever. Bovendien zijn mannen juridisch minder beschermd dan vrouwen wanneer zij hun vaderschapsverlof opnemen. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat vaders tien dagen te kort vinden. 22 dagen zou ideaal zijn. De wil is er, de weg ernaartoe nog niet.

Meer betrokken vaders

En toch is het effect van vaders die van bij het prille begin mee zorg opnemen, niet te onderschatten.

Een betrokken vader:

  • heeft een betere relatie met zijn kind
  • heeft een gunstig effect op de gezondheid van moeder en kind
  • heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind
  • zorgt voor een grotere gelijkheid binnen het huishouden en op de werkvloer

Femma ijvert voor minimum twintig dagen vaderschapsverlof voor elke vader, ongeacht zijn statuut

  • Twintig dagen die meteen ingaan vanaf de geboorte en die aaneensluitend opgenomen moeten worden.
  • Twintig dagen die automatisch worden toegekend. Waarom automatisch? Dat bevrijdt vaders van de druk door de werkgever of werkomgeving. Een obstakel dat ervoor zorgt dat ze hun verlof niet of onvolledig opnemen.
  • Zelfstandige vaders en meeouders kunnen het geboorteverlof deels flexibel opnemen.

Waarom we deze aanpassing aan het verlofstelsel zo belangrijk vinden?

Het legt de weg open naar een mentaliteitswijziging. Een mentaliteitswijziging die het vanzelfsprekend maakt dat werkende vaders naast hun werk ook voldoende tijd besteden aan hun gezin. Een mentaliteitswijziging die de gedeelde zorgverantwoordelijkheid van vaders, meeouders en moeders erkent.

Laten we hier niet mee wachten. Ze zijn er klaar voor, de vaders en meeouders. Nu de werkgevers en de overheid nog.

Delen: