19 november 2018, de geboorte van een nieuw cao - Femma medewerkers werken 30 uren in 2019

In 2019 schakelen alle medewerkers van Femma vzw over naar een nieuw voltijds van 30 werkuren per week. Vandaag, 19 november 2018, tekenden de werkgever en de vakbond een collectieve arbeidsovereenkomst die dat mogelijk maakt.

Geluk zit niet verscholen in een drukke agenda, wél in evenwicht.

Druk-druk-druk

Zo is het leven. Eerst heb je alleen een lief, geen kinderen en tijd zat. Voor jezelf, voor elkaar.
Dan heb je ineens wel kinderen, een huis en een job erbovenop. Vaak blijft er geen tijd meer over om jezelf te ontplooien, om te genieten van elkaar en van het geluk dat er in die kleine dingen van het leven zit. Femma streeft naar een leven en een maatschappij met meer evenwicht tussen professioneel en privé, tussen mannen en vrouwen, tussen wat moet en wat niet moet.

Druk, druk, druk-zijn kan vreten aan je welzijn, je gezondheid, je relatie en aan kwaliteitsvolle momenten met je gezin. Geluk zit niet verscholen in een drukke agenda, wél in evenwicht.

Femma is Gericht op Evenwicht

Meer evenwicht betekent voor ons meer kwaliteit in het leven en dus meer geluk. Als werken en privétijd meer in evenwicht zijn, dan heb je meer tijd en energie voor andere waardevolle dingen in je leven. Kwaliteitsvolle momenten beleven met je geliefden, me-time inlassen, zorgen voor je ouders of hulpbehoevenden, vrijwilligerswerk doen, nieuwe dingen leren en je wereld verruimen…
 
Voor jouw welzijn is het belangrijk om dat evenwicht te zoeken. Dat doe je bijvoorbeeld door met je gezin te plannen en afspraken te maken, agenda’s samen te leggen. Dan sta je even stil bij de gang van zaken en zoek je naar oplossingen om alle bordjes in de lucht te houden.  Het is belangrijk om dat zoeken naar evenwicht bespreekbaar te maken. Jij, je partner, je kinderen… iedereen heeft baat bij bewuste keuzes die goed zijn doorgepraat.

Als we écht naar meer evenwicht en geluk willen streven, dan moeten we ook durven anders te denken.

Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van je leven

Er moeten ook echt wel dingen veranderen in de manier waarop de samenleving vandaag functioneert. We ijveren daarvoor. Met passie en vuur gaan we in debat met middenveld, politici, pers. We vertellen over onze droom. Een maatschappij waarin evenwichtig leven genesteld is.

Veel is voor verbetering vatbaar zodat jij, je partner, je kinderen een beter leven hebben. Goede regelingen om verlof te nemen bijvoorbeeld, zodat je er voor kunt kiezen om op bepaalde momenten van je leven een werkpauze in te lassen.  Kwaliteitsvolle kinderopvang. Maar ook: het wegwerken van stereotiepe ideeën over hoe mannen en vrouwen het werk moeten verdelen.

Het verbeteren van dat alles is belangrijk om gezinnen zuurstof te geven. Maar dat niet alleen! Als we écht naar meer evenwicht en geluk willen streven, dan moeten we ook durven anders te denken.

Wat is het effect van minder uren werken in de week op het leven van de gezinnen?

Minder uren werken = meer tijd = meer geluk

Een voltijdse werkweek van 38 uren of meer biedt te weinig ruimte om alle waardevolle aspecten in je leven naast werken een plaats te geven, vinden wij bij Femma.  De realiteit toont het aan. Het is moeilijk om alles draaiende te houden met een voltijdse baan. Bij bijna 50% van de koppels is er één partner die voor deeltijds werken kiest. Meestal is dat de vrouw.  
 
Stel je voor dat we met zijn allen minder uren per week zouden werken. En een voltijdse week bijvoorbeeld 30 werkuren zou tellen. Dan gaan zowel mannen als vrouwen minder werken en samen stappen zetten om evenwichtiger te leven.  Wij gaan dat bij Femma onderzoeken. Wat is het effect van minder uren werken in de week op het leven van de gezinnen? Krijgen we meer energie? Zien we onze vrienden meer? Slapen we beter? Hebben we meer quality time? Gedragen we ons duurzamer? Verandert onze kijk op ons werk? Zijn we aandachtigere ouders?...

Onderzoek naar de effecten van minder uren werken

In 2019 gaan alle betaalde medewerkers van Femma een 30-urige werkweek uitproberen. Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel  gaan hun tijdsbesteding voor en tijdens onderzoeken om te zien welke effecten dat minder werken nu werkelijk op hun leven heeft. Als we in het voorjaar 2020 alle resultaten verzameld hebben, gaan we ze doorvertellen aan beleidsmakers en het grote publiek. We beloven belangrijke inzichten te geven om verder te streven naar een maatschappij in evenwicht.

Delen: