Vers van de pers: In negen autofabrieken van Volvo Cars wereldwijd hebben zowel mannen als vrouwen vanaf 1 april recht op een half jaar geboorteverlof, ook bij de aankomst van een adoptiepleegkind.

Femma Wereldvrouwen kan dit alleen maar toejuichen. We pleiten dan ook al jaren voor een langer en gelijk geboorteverlof voor vaders en meemoeders, dat niet gespreid kan worden opgenomen.  Het feit dat dit net plaats vindt in de automobielbranche, een overwegend mannelijke sector, is een zeer krachtig signaal. Het normaliseert onder andere het beeld van ‘een zorgende betrokken’ vader. 

Wat zijn nu juist de effecten van een dergelijk verlof? 

Voor kinderen zien we alleen maar voordelen. Uit onderzoek blijkt dat vaders die vanaf de geboorte mee zorg opnemen voor het kind, meer betrokken zijn bij hun jonge kinderen.  Dit komt de ontwikkeling en de gezondheid ten goede. 

Voor de ouders zelf is tijd met je kinderen vlak na de geboorte heel belangrijk. Op deze manier kunnen ze zich aanpassen aan hun nieuwe rol en krijg je de kans om een evenwicht te vinden. Voor vaders specifiek betekent een verlenging van het verlof dat ze hun oudervaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel beter kunnen ontwikkelen. 

Verder komt het de gelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen maar ten goede. Volvo geeft evenveel verlof aan mannen als aan vrouwen. Zo stimuleert het bedrijf dat de zorgtaken gelijk verdeeld worden. Een potentiële bron van discussie en frustratie tussen koppels over ‘wie de zorg van het kind op zich neemt’ smelt als sneeuw voor de zon.

Niet enkel ouders of kinderen halen trouwens voordelen uit dit systeem. De samenleving profiteert ervan als geheel. Het versterkt de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en hun financiële zelfstandigheid. Geen talent blijft onbenut. Ook is een bedrijf dat aandacht heeft voor de combinatie van arbeid en zorg en het welzijn van werknemers alleen maar aantrekkelijker. Het  heeft een positieve weerslag op de productiviteit en de diversiteit binnen het bedrijf.  Zo zien we dat de man-vrouw verhouding op verschillende niveaus gelijker zit.  

De weg naar een kwaliteitsvolle combinatie

Volvo wijst de weg. Femma Wereldvrouwen hoopt vurig dat dit andere werkgevers inspireert. Tegelijk wijzen we erop dat, om ware verandering te bekomen, het vooral nodig is om de collectieve  maatschappelijke omslag te maken.  Een lang, gelijk verdeeld geboorteverlof mag niet beperkt blijven tot de ‘happy few’. 

We roepen dan ook de Belgische beleidsmakers op om een dergelijk visionair systeem voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht statuut. Zo komen we een stap dichter bij onze droom: een wereld waarin we allemaal van een kwaliteitsvolle combinatie kunnen genieten. 

Bronnen

Why Feminism Is Good For Men
Delen: