Je tijd is kostbaar. Je wil in evenwicht leven en tijd maken om te doen wat zin heeft voor jou.  Femma bouwt aan een samenleving waarin je je ten volle kunnen ontplooien en je goed in je vel zit. We geven je persoonlijke inzichten voor het organiseren van je leven en veranderen maatschappelijke spelregels. Zo streven we naar een samenleving gericht op evenwicht, waarin vrouwen en mannen gelukkiger zijn met de verdeling van hun werk en privétijd.  Zodat jij je ten volle kunt ontplooien en je een vervuld leven leidt.

Tijd is kostbaar

Je leven is hectisch.  Je hebt het druk met werk en verplichtingen.  Velen zoals jij stuntelen met het combineren van alle uitdagingen van het leven. Het is een uitdaging om je kostbare tijd evenwichtig te verdelen over je  baan, je gezin, je vrienden, je hobby’s, je vrijwilligerswerk en je nodige rust.  

Maatschappelijke en individuele verandering

Als we snakken naar meer zin en tijd, moeten we ons bewuster worden van onze manier van leven en keuzes maken samen met onze gezinsleden. Maar er is meer nodig. Vooral in de samenleving moeten er zaken grondig veranderen. Wat in de weg staat van jouw evenwichtig leven moet aangepakt worden. Tegelijk moeten we ook rekening houden met de ongelijkheden, want de tijdsdruk is niet altijd hetzelfde voor bijvoorbeeld mannen en vrouwen of voor gezinnen met een hoog en een laag inkomen.

Zelfontplooiing

Je leven is rijker als je kunt groeien en je blik verruimen. Dat lukt als je een veelheid aan rollen kunt vervullen. Je werk verrijkt je, maar ook je hobby’s, je inzet voor de gemeenschap, je vrienden, het ouderschap, het zorgen voor anderen.  Een goed evenwicht vinden in al die rollen bevordert je welzijn. Meer tijd biedt meer kansen op zelfgroei.