Een tweede ingreep die we voorstellen, is het verminderen van de (betaalde) arbeidsduur. Willen we de combinatie tussen betaalde en onbetaalde arbeid kwaliteitsvoller laten verlopen, dan dienen we tijd – zijnde een schaars goed – te herverdelen over betaalde arbeid en onbetaalde arbeid. Daaraan gekoppeld willen we de betaalde arbeid en de onbetaalde arbeid herverdelen tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende levensfasen.