Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE), zoals geraadpleegd op http://www.steunpuntwerk.be/cijfers.

Asher R.,  2011,  Shattered. Modern motherhood and the illusion of equality.

Barnett, R., & Baruch, G. K.,1985, Women's Involvement in Multiple Roles and Psychological Distress. American Psychological Association, 49 (1), pp.135-145.

Bourdeaud’hui, R., Janssens, F. & Vanderhaeghe, S.,2004, Informatiedossier. Nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt 2004. Brussel: SERV – STV Innovatie & Arbeid.

Bracke, P., & Wauterickx, N., 2004, . Klachten van angst en depressiviteit in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking. Archives of Public Health, 61 (5), pp.223-247.

Bracke P. et. al., 2011, Generaties worstelen met depressie: verschillen in het voorkomen van klachten in België, PSYCHE, 23(3), p.7-9

Cantillon, Bea; Ghysels, Joris; Spiessens, Katleen; Vercammen, Kim, 2010, De sociale gelaagdheid van het gebruik van verlofstelsels door ouders met jonge kinderen, CSB Bericht, September 2010.

Ceulemans Ilse, 2014, Is dit dan quality time?, zoals geraadpleegd op http://charliemag.be/wereld/quality/.

Devetter, F.-X. & Rousseau, S, 2011, Working Hours and Sustainable Development. Review of. Social Economy 69, 333-355.

De Beer Paul, 2007, Steeds rijker en toch niet gelukkig? In: Jasper van der Steen en Judith van Heeswijk (red.), ‘Geld speelt geen rol’. Een verschuiving in waarden van welvaart naar welzijn?, Hilversum: Hiteq, pp.51-56.

De Grauwe Paul, 2014, De limieten van de markt, Lannoo.

De Morgen, 17 maart 2012, Ongezond kapitalisme: Hoogleraar psychologie Paul Verhaeghe ontleedt de gevolgen van werken en leven in naam van bedrijfswinst.

De Morgen, 13 oktober 2012, Crisis maakt superrijken nog rijker.

De Morgen, 16 november 2013, Redding banken kost overheden nog altijd 11 miljard.

De Morgen, 20 december 2013, Werkloosheid bij jongeren stijgt naar 24,5 procent.

De Morgen, 13 januari 2014, Europa bloedt, België houdt stand.

De Morgen, 17 januari 2014, Cijfers bewijzen het: de nieuwe man bestaat écht!

De Morgen, 17 januari 2014, Cijfers die depressief maken.

De Standaard, 31 oktober 2012, Nooit zoveel mensen thuis met depressie.

De Standaard, 20 november 2012, Vaderschapsverlof is populair.

De Standaard 27 september 2013, Depressies en burn-out sterkste stijgers.

De Standaard, 14 januari 2014, Kans op armoede helft hoger dan in Nederland.

De Standaard, 6 februari 2014, Twee op drie Belgen hebben last van stress op het werk.

De Standaard, 21 februari 2014, Het Kleine Europa heeft een groot verhaal nodig.

De Tijd, 17 januari 2014, Kloof tussen arm en rijk grootste kopzorg voor wereldeconomie.

De Wereld Morgen, 17 april 2013, Politiek moet durven dromen, zoals geraadpleegd op www.dewereldmorgen.be.

De Wereld Morgen, 19  november 2014, Bruno Vanobbergen: “Kinderen en jongeren vragen tijd”, zoals geraadpleegd op http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/11/19/bruno-vanobbergen-kinderen-en-jongeren-vragen-tijd.

Devetter F.-X & Rousseau S., 2011, Working Hours and Sustainable Development, Review of. Social Economy 69, 333-355.

Duvander, A.-Z. and Haas, L., 2013, ‘Sweden country note’, in: P. Moss (ed.) International Review of Leave Policies and Research 2013. Available at: http://www.leavenetwork.org/lp_and_reports/.

Europees Parlement, 2012, Vrouwen en klimaatverandering Resolutie, 20 april 2012 (2011/2197(INI))  (2013/C 258 E/14).

Federaal jaarboek Armoede in België, 2015.

Femma, 2012, Goud voor Zorg, beleidsbrochure.

FOD Economie, De Belgische arbeidsmarkt in 2012, zoals geraadpleegd op http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/de_belgische_arbeidsmarkt_in_2012.jsp.

Frone, M., Barnes, G., & Farrell, M.,1994, Relationship of work-family conflict to substance use among employed mothers: The role of negative affect. Journal of Marriage and the Family, 56, pp.1019-1030.

Frone, M., Russel, M., & Barnes, G,1996,Work-family conflict, gender, and health-related outcomes: A study of employed parents in two community samples. Journal of Occupational Health Psychology, 1 (1), pp.57-69.

Ghysels J. &, Van Lancker W,2009, Het Matteüseffect onder de loep: over het ongelijke gebruik van kinderopvang in Vlaanderen. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA, oktober 2009.

Gillier,  Ch., 2013,  Combineren  in  je  eentje.  Arbeid  en  gezin  bij  werkende  alleenstaande  ouders in Vlaanderen. Proefschrift tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen. KULeuven.

Glorieux Ignace, 2015, Tijdsbestedingsonderzoek, zoals geraadpleegd op http://www.vub.ac.be/TOR/tijdsbestedingsonderzoek-tor13/.

Glorieux I. et. al, 2015, België geklokt, resultaten van het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek 2013, zoals geraadpleegd op  http://www.vub.ac.be/TOR/wp-content/uploads/2015/10/NL_Belgie%E2%95%A0%C3%AA-geklokt_ld.pdf.

Glorieux, I. & Koelet, S.,2002,  Gendered Priorities. Differences between Men and Women in Balancing between Paid Work, Unpaid Work and Leisure. Brussel: Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel.

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB), 2014, Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in de Federatie Wallonië- Brussel.

Het Laatste Nieuws, 18 oktober 2013, Nooit zoveel antidepressiva geslikt, vooral door vijftigplussers.

Hens Tine, 2015,Het Klein Verzet, EPO.

HIVA, 2013, Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België.

HIVA, 2013, Wat werkt van het nieuwe werken? Het Nieuwe Werken en het Innovatief Gedrag van Werknemers.

HIVA, 2014, Jobonzekerheid: stimulator of obstakel voor innoverende werknemers?  in Innovativiteit van individuen in organisaties in Vlaanderen: Beleidsrelevante conclusies uit het VIGOR-project, HIVA, 2014.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, september 2015, Verslag 2015, zoals geraadpleegd op http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=43631

HRsquare, 2014, Moeilijke combinatie werk en gezin doet vooral vrouwen naar medicatie grijpen, zoals geraadpleegd op http://www.hrsquare.be/nl/nieuws/6097/moeilijke-combinatie-werk-en-gezin-doet-vooral-vrouwen-naar-medicatie-grijpen.

Huerta M. et. al.,  2013, Fathers’ leave, fathers’ involvement and child development: Are they related? Evidence from Four OECD Countries, in OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 140.

Humo, 14 januari 2014, Dossier Kinderopvang: Kwaliteit in de Pampertijd.

ILO, 2014, Maternity and paternity at work : law and practice across the world.

IMF, 2015, Causes and Consequences of Income Inequality: A Global perspective, zoals geraadpleegd op https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42986.0.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2011, Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en genderindicatoren.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 2011, De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België: Een kwantitatieve studie.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2013,  Vrouwen aan de top 2012.

Instituut Voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2015, De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België, Rapport 2015.

Katrijn Vanderweyden,2002, Onthaasting, magda?, Oikos, Politiek, milieu, cultuur, 20, 1/2002, Debat.

Keene, J. R. & Quadagno, J. 2004, Predictors of perceived Work-Family Balance: Gender difference or gender similarity? Sociological Perspectives, 47(1), 1-23.

Kleinknecht Alfred,2015,  How ‘structural reforms’ of labour markets harm innovation.

Knight, Eugene A. Rosa, and Juliet B. Schor, 2013, Reducing growth to achieve environmental sustainability: the role of work hours, in Capitalism on Trial: ... Robert Pollin and Jeannette Wicks-Lim, eds., (Cheltenham: Edward Elgar).

KuLeuven (2013), Ook in eenoudergezin overleeft klassieke rolverdeling, campuskrant Jaargang 25 n°1, 25 september 2013.

Kuypers Sarah & Marx Ive, 2014,De verdeling van de vermogens in België , zoals geraadpleegd op http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202014%206104%2001_mei%202014_0.pdf.

Laurijssen Ilse, 2012, Verdeeld tussen arbeid en gezin. Een panelstudie naar de context en dynamiek van de keuze voor deeltijds werk.

Laurijssen I., Glorieux I. & Suzana Koelet, 2009, Afstemming van beroepsloopbanen op gezinsverantwoordelijkheden: Een longitudinale analyse van de rol van arbeidskwaliteit bij de combinatie van arbeid en gezin, VUB, http://www.steunpuntloopbanen.be.

Lippe, T. van der, Jager, A. & Kops, Y., 2003,  In balans tussen werk en privé? De invloed van de arbeidssituatie en thuissituatie op combinatiedruk van mannen en vrouwen. Bevolking en Gezin, 32(3), 3-24.

Meire, Johan, dossier Gezinstijd,  www.expoo.be, zoals geraadpleegd op 20 februari 2014.

Mo* Magazine, 2014, Thomas Piketty: ongelijkheid is gevaarlijk, zoals geraadpleegd op http://www.mo.be/interview/thomas-piketty-ongelijkheid-gevaarlijk.

Nassen, J.& Larsson, J.& Holmberg, J.,2009, The effect of working hours on energy use: a micro analysis of time and income effects, ECEEE Summer Study, 2009.

Nomaguchi, K., Milkie, M., & Bianchi, S.,2005, Time strains and psychological well-being. Do dual-earner mothers and fathers differ? Journal of Family Issues, 26 (6), pp.756-792.

NRC Handelsblad, 5 november 2014, We bezuinigen ons kapot, zoals geraadpleegd op www.nrc.nl/handelsblad/2014/11/05/we-bezuinigen-ons-kapot-1435165.

Onderzoekscentrum Kind en samenleving, 2011, Boetseren en bijeenpuzzelen; Kinderen en ouders over de omgang met hun gezinstijd.

Oxfam International, 20 januari 2014,WORKING FOR THE FEW. Political capture and economic inequality.

Pickery, J.e. (Ed.),2007, Vlaanderen gepeild! ,Brussel: Studiedienst van de Vlaamse regering.

Planbureau, 2016, Rapport aanvullende indicatoren naast het BBP, zoals geraadpleegd op http://www.plan.be/admin/uploaded/201602151813020.REP_ICPIB_11197_N_web.pdf.

Platform voor een duurzame en sociale economie, 2012, Beter meten van welvaart en welzijn, zoals geraadpleegd op http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/Brochure-Beter-Meten-van-Welvaart-en-Welzijn_PDSE_2012.pdf.

Rapport Amnesty International zoals geraadpleegd op http://www.aivl.be/nieuws/een-vrouw-op-vier-in-belgie-wordt-door-partner-gedwongen-tot-seksuele-betrekkingen/45444#.UwuyMvl5NqU.

Rinnooy Kan dr. A.H.G ,2009, Mantelzorgers onmisbaar kapitaal voor onze samenleving. Toespraak voor de Nationale Mantelzorg,  11 juni 2009, World Trade Centre te Rotterdam.

RIZIV, Statistieken Uitkeringen 2012-2013.

RIZIV, 2015, Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden; Werknemersregeling  en regeling der zelfstandigen, zoals geraadpleegd op http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/studie_verklarende_factoren_stijging_invaliden.pdf.

Robeyns, Ingrid,2009, Onzichtbare onrechtvaardigheden, Inaugurale rede, 5 november 2009, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Robeyns, Ingrid, Gheaus, Anca,2011, Equality-Promoting Parental Leave, Journal of Social Philosophy, Vol. 42 No. 2, Summer 2011, 173–191.

Schor Juliet (2013), “Triple Dividend“ in Time on our side. Why we all need a shorter working week, Cote A. & Franklin J., eds, New Economics Foundation.

Schuermans Geert, 2015, Een jaar in de wereld van de ongelijkheid. Epo.

SD Worx; Verzuimrapport 2012.

Skidelsky R. en Skidelsky E. , 2012 , How Much is Enough? Money and the Good Life, Other Press, New York.

Sudiedienst van de Vlaamse Regering, 2013, De sociale staat van Vlaanderen 2013.

Symoens, S., Bracke, P., 2007, Balanceren op de scheidingslijn tussen werk en gezin. Werk-gezin conflict en tevredenheid in Vlaanderen en andere Westerse landen, pp. 262-297.

Unicef Innocenti Research Centre, De transitie naar kinderopvang en onderwijs. Een boordtabel over kinderopvang en onderwijs voor kinderen jonger dan 6 jaar in rijke landen. Vertaald door Kind en Gezin.

Vandenbroeck, Michel,2013, Zorg voor zorgarbeid, bijdrage in het Impulsboek Groen, oktober 2013.

Van Hootegem Geert, 2011, Het Nieuwe Werken lukt niet zonder Het Nieuwe Organiseren, in www.penoactueel.nl, 27 september 2011.

Van Massenhove Frank, 24 oktober 2015, Tijd Slopen, zoals geraadpleegd op http://www.tijd.be/opinie/column/Tijd_slopen.9690857-2337.art?ckc=1.

Van Osch Thera, 2002, De uitdaging voor de 21e eeuw: Zorgzaamheid verankeren in het economisch systeem. http://www.caring-economics.org/about.

Van Peer  Christine, 2015, De combinatie van arbeid en gezin bij eenoudergezinnen: strategieën en valkuilen, In Arbeid en gezin een paar apart SVR Studie Lieve Vanderleyden & Marc Callens (red.) 2015.

Vercruyssen A., 2008, De impact van work-family conflict op het welbevinden van de Vlaamse werkende moeder, Dag van de Sociologie (DVDS-2008)- soc.kuleuven.be.

Verhaeghe Paul, 2012, Identiteit.

Vermeerbergen, Lander; Dessers, Ezra; Van Hootegem, Geert, 2013, Meer jobs door beter werkbare jobs in De Sociale Staat van Vlaanderen, 2013.

Versantvoort M.,2008, Streven naar het Scandinavische model? Effecten van ouderschapsverlof op de arbeidsmarktpositie van vrouwen, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24 (2), 2008, pp. 189-207.

Welzer, Harald,2013, De toekomst heroveren, Oikos Denktank, Brussel.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2013, Gezondheidsenquête 2013, Gezondheid en welzijn samenvatting van de onderzoeksresultaten, zoals geraadpleegd op https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2013.pdf.

Wielers, Rudi,2011, 30 uur is voltijds, S&D, 9 oktober 2011.

www.alternative-wirtschaftspolitik.de/uploads/m0413b.pdf

www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2436.asp

www.brath.com/why-we-started-with-6-hour-work-days/

www.fastcoexist.com/3051448/why-sweden-is-shifting-to-a-6-hour-work-day

www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/metaal/nieuws/1044769werktijdenonderzoek_grootmetaal_5000_banen/

http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx

www.goethe.de/ins/be/nl/kul/prj/fut/20566327.html

www.goethe.de/ins/cz/prj/fup/spr/enindex.htm

www.jovandeurzen.be

www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111

www.positivesharing.com/2016/01/toyota-gothenburg-30-hour-work-week/

www.virgin.com/richard-branson/why-were-letting-virgin-staff-take-as-much-holiday-as-they-want

www.welt.de/wirtschaft/article124237668/IG-Metall-fordert-fuer-Familien-30-Stunden-Woche.html

www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/werkbaarheidsmonitor/werknemers