Neen. Wat we in feite moeten uitrekenen, is hoeveel geslachtsongelijkheid ons al heeft gekost. Dat is peperduur. Gendergelijkheid is een win-win situatie. Voor mannen en vrouwen, voor kinderen, voor organisaties, voor samenlevingen.

In zijn briljante TED talk ‘Why gender equality is good for everyone, men included’ toont sociologieprofessor en feminist Michael Kimmel aan waarom. ‘Dit laten de data zien: als mannen delen in zorg en huishouden, doen hun kinderen het beter op school. Ze zijn minder vaak absent en presteren veel beter. Ze worden minder vaak met ADHD gediagnosticeerd. Dat is wat mannen willen! Als de taken verdeeld worden, zijn ook vrouwen gelukkiger en gezonder. Ze hoeven minder vaak in therapie, ze worden minder vaak depressief, slikken minder vaak medicijnen, gaan vaker sporten, en geven aan dat ze tevredener zijn in hun huwelijk. Dat is precies wat mannen willen. Als mannen deelnemen aan huishouden en zorg zijn ook zij gezonder. Ze roken en drinken minder, gebruiken minder drugs. De kans is kleiner dat ze op de Eerste Hulp belanden, maar groter dat ze voor routineonderzoeken naar de dokter gaan. Ze gaan minder vaak in therapie, worden minder vaak depressief, en hebben minder kans om medicijnen voorgeschreven te krijgen. Als mannen deelnemen in het huishouden en de zorg zijn de mannen gelukkiger en gezonder. Wie wil dit niet? Gendergelijkheid is ook goed voor bedrijven. Werknemers in gendergelijke bedrijven zijn gelukkiger. Het personeelsverloop ligt lager. Ze werven makkelijker mensen aan en hun productiviteit ligt hoger. En de landen waarin de gendergelijkheid het grootst is, zijn ook de meest gelukkige landen.’