Stel je eens voor:  Vrouwen en mannen verdelen alles evenwichtig: thuis, in de politiek, op het werk … Iedereen heeft een job. We hebben tijd voor  onze kinderen, ouders, familie en vrienden. Voor vrijwilligerswerk, en voor onszelf. De planeet is gezond, net als wij. De toekomst lacht ons toe.

We vertellen over onze droom: Een maatschappij waarin evenwichtig leven genesteld is.

Een mooie droom, niet?  Velen dachten in 1970 dat dit in 2000 de realiteit zou zijn. Ondanks immense vooruitgang is er nog steeds een loonkloof en een glazen plafond. We moeten allemaal meer en langer werken en tegelijk zorgen voor ons gezin en onze omgeving. We streven naar eeuwige economisch groei, ten koste van de natuur en onze gezondheid.  Het kan niet anders’, zeggen ‘ze’.

Femma gelooft in een andere weg.  Door het systeem te veranderen, kunnen we onze job beter combineren met zorg binnen en buiten het gezin. De economie is een middel, geen doel op zich. We verbannen stereotype rollenpatronen tijdens de opvoeding. Zo vermijden we dat we onze droom nog eens 30 jaar moeten uitstellen.

Jij bent niet alleen verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van je leven, daar geloven we bij Femma in. Er moeten ook dingen veranderen in de manier waarop de samenleving vandaag functioneert. We ijveren daarvoor. Met passie en vuur gaan we in debat met middenveld, politici, pers. We vertellen over onze droom: Een maatschappij waarin evenwichtig leven genesteld is.

De 30 urenweek: te gek voor woorden!

Een democratie heeft dromen en ideeën nodig om zichzelf te verbeteren.

Veel is voor verbetering vatbaar zodat jij en je gezin meer evenwicht ervaren.

  • Als zowel mannen als vrouwen minder uren werken en kunnen samen stappen zetten om evenwichtiger te leven.
  • Goede regelingen om verlof te nemen bijvoorbeeld, zodat je er voor kunt kiezen om op bepaalde momenten van je leven een werkpauze in te lassen.
  • Kwaliteitsvolle kinderopvang.
  • Maar ook: het wegwerken van stereotiepe ideeën over hoe mannen en vrouwen het werk moeten verdelen.

Onze volledige droom kun je lezen in ons dossier 'Combinatie arbeid en zorg 2.0'.  Daarin pleiten we onder meer voor een 30-urenwerkweek en verplicht vaderschapsverlof.